Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku
REKRUTACJA 2021/2022
Powrót
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021 Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku ul. Kilińskiego 5A, 80-452 Gdańsk / 2020-09-01

Zapraszamy dzieci do przedszkola od 01-09-2020 (wtorek). Warunkiem uczęszczania jest zapoznanie się rodziców z procedurą organizacji pracy placówki w stanie epidemii oraz złożenie deklaracji uczęszczania (do pobrania w zakładce covid).