Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku
REKRUTACJA 2021/2022
Powrót
ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY... Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku ul. Kilińskiego 5A, 80-452 Gdańsk / 2020-09-15

W naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadzili wychowawcy. Opowiedali przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.