Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku
REKRUTACJA 2022/2023
Powrót
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA PPP1 - zmiany Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku ul. Kilińskiego 5A, 80-452 Gdańsk / 2021-09-05

Szanowni Państwo 

informujemy, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 września 2021 r w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska przypisano poszczególne ulice miasta do rejonu każdej z sześciu poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska. Gdańszczanie zamieszkali na danej ulicy oraz jednostki mające siedzibę na wskazanych ulicach podlegają opiece poradni, do której dana ulica została przypisana (poszczególne załączniki zarządzenia w zakładce Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) na stronie www.