Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku
REKRUTACJA 2022/2023
Powrót
SZKOLENIE NAUCZYCIELI... Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku ul. Kilińskiego 5A, 80-452 Gdańsk / 2021-11-20

Od wczoraj nauczyciele z PPP1 i PPP8 biorą udział w dwudniowym szkoleniu z Metody Dobrego Startu, opracowanej przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz. Metoda ma charakter profilaktyczno-terapeutyczny i diagnostyczny. Jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do czytania i pisania, a niezbędna dla dzieci z opóźnieniami funkcji językowych, spostrzeżeniowych, ruchowych czy motorycznych i w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym. Jest to metoda wspierania rozwoju psychomotorycznego, rehabilitacji psychomotorycznej i edukacji z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się. Atmosfera na szkoleniu była świetna I sprzyjająca rozwojowi.