Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku
REKRUTACJA 2021/2022
RADA RODZICÓW

Kontakt do Rady Rodziców: RadaRodzicowPPP1@gmail.com


Miesięczną składkę 20 zł prosimy wpłacać na nowo utworzone konto Rady Rodziców:
Bank BZWBK 10 1090 1098 0000 0001 3531 5365
Tytułem: nazwisko dziecka/ gr. numer / za jaki miesiąc