Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku
www.ppp1.pozytywneinicjatywy.pl
O nas

Nasze przedszkole jest placówką publiczną i powszechnie dostępną w ramach gdańskiej sieci przedszkolnej. Organem prowadzącym jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy w ścisłej współpracy z Miastem Gdańsk. Nasze przedszkole to miejsce z rodzinną atmosferą zlokalizowane w centrum Wrzeszcza, które tworzą ludzie, cudowni ludzie z powołania. Oferujemy edukację twórczego i aktywnego rozwoju dziecka, język angielski, rytmikę, zajęcia z logopedą i psychologiem oraz ruch na świeżym powietrzu. Każde nasze dziecko jest traktowane indywidualnie. Dzieci samodzielnie dochodzenia do wiedzy i poszukują nowych rozwiązań. Sąsiedztwo parków zapewnia kontakt dzieci z przyrodą i zabawę na świeżym powietrzu. Zapraszamy do odwiedzin naszego PPP1.

 

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku ul. Kilińskiego 5A, 80-452 Gdańsk

Nasze przedszkole jest placówką publiczną i powszechnie dostępną w ramach gdańskiej sieci przedszkolnej. Organem prowadzącym jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy w ścisłej współpracy z Miastem Gdańsk. Nasze przedszkole to miejsce z rodzinną atmosferą zlokalizowane w centrum Wrzeszcza, które tworzą ludzie, cudowni ludzie z powołania. Oferujemy edukację twórczego i aktywnego rozwoju dziecka, język angielski, rytmikę, zajęcia z logopedą i psychologiem oraz ruch na świeżym powietrzu. Każde nasze dziecko jest traktowane indywidualnie. Dzieci samodzielnie dochodzenia do wiedzy i poszukują nowych rozwiązań. Sąsiedztwo parków zapewnia kontakt dzieci z przyrodą i zabawę na świeżym powietrzu. Zapraszamy do odwiedzin naszego PPP1.

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku
Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5

Nasze przedszkole jest placówką publiczną i powszechnie dostępną w ramach gdańskiej sieci przedszkolnej. Organem prowadzącym jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy. Nasze przedszkole to miejsce z rodzinną atmosferą zlokalizowane na gdańskiej Morenie, które tworzą cudowni ludzie z powołaniem. Oferujemy edukację twórczego i aktywnego rozwoju dziecka: język angielski, rytmikę, zajęcia z logopedą i ruch na świeżym powietrzu. Każde nasze dziecko jest traktowane indywidualnie. Dzieci samodzielnie dochodzenia do wiedzy i poszukują nowych rozwiązań, dzięki Koncepcji Planu Daltońskiego. Zapraszamy do odwiedzin naszego PPP5.

Publiczne Pozytywne Przedszkole Nr 6 w Gdańsku

 

 

 


ppp7
Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9

Nasze przedszkole zrodziło się z marzeń o najwyższej jakości edukacji i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Jego głównym założeniem jest solidne przygotowanie dzieci do szkoły w oparciu o realizowane, atrakcyjne zajęcia takie jak: robotyka, j. angielski, karate ora tańce. Pragniemy nie tylko edukować dzieci, ale również je wychowywać, uczyć współpracy z innymi członkami grupy oraz stymulować ich harmonijny rozwój.

Naszym nadrzędnym celem jest branie odpowiedzialności za wszystkie aspekty życia małego człowieka. Nie tylko  skupiamy się na kształtowaniu wiedzy i umiejętności, które będą podstawą sukcesu naszych przedszkolaków w szkole podstawowej. Wspomagamy również rodzinę w propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci, promując przede wszystkim zdrowe odżywanie, nowoczesną kuchnię i zabawy na świeżym powietrzu. Uczymy również empatii i współczucia dla potrzebujących pomocy. Co roku planujemy  prowadzenie akcji charytatywnych, w których celem jest konkretna pomoc dla innych - DOBROCZYNNOŚĆ.

W planach planujemy współpracę z Fundacją Familylab Polska z siedzibą w Poznaniu, która jest częścią międzynarodowej organizacji Familylab Association. Fundacja działa w Polsce, organizując inspirujące seminaria dla opiekunów, rodziców oraz wychowawców. W pracy z dziećmi chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie Jespera Juula duńskiego terapeuty rodzinnego, autora książek o wychowaniu i socjologii. Jesper Juul jest założycielem fundacji FamilyLab, która ma na celu inspirowanie rodziców do wychowania dzieci w oparciu o pogłębioną relację rodzinną. W naszym przedszkolu rodzice i wychowawcy będą mieli dostęp do biblioteczki, w której będzie można wypożczyć ciekawe książki tego znanego ki cenionego pedagoga. Twórzmy RAZEM lepszy świat.

                                                                                                                                               Dyrektor 

                                                                                                                                               Marlena Tulińska


Publiczne Pozytywne Przedszkole Nr 10
Przedszkole Uniwersyteckie

Przedszkole Uniwersyteckie rozpoczęło działalność 1 września 2019 roku jako niepubliczna placówka oświaty, dedykowana przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Przedszkole ulokowane na terenie kampusu Oliwa zostało powołane jako integralna część środowiska akademickiego. Od dnia 1 września 2022 roku Organem prowadzącym placówkę są Pozytywne Inicjatywy.

Koncepcja funkcjonowania przedszkola oparta jest na filozofii edukacyjnej Reggio Emilia. Zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dziecko jest silne, kompetentne, kreatywne, pełne potencjału i zachwytu, dysponuje nieskończenie wieloma sposobami wyrażenia siebie. W przedszkolu istotna rolę odgrywa organizacja pracy, przestrzeni i czasu. Sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pozwala skoncentrować działania Kadry na wzmacnianiu więzi Dzieci z przyrodą poprzez codzienną aktywność w plenerze. Dzieci i Rodzice są współorganizatorami przedszkolnej codzienności - przedszkole jest ich Miejscem. Otoczenie i wykorzystywane materiały (tzw. loose parts) prowokują dzieci do myślenia, odkrywania i działania.